Синдикална Организација ЕПС ОДС Електросрбија Краљево

Image

Актуелна дешавања у Синдикату радника ЕПС-а

Председник СО ЕПС ОДС Електросрбија Бранко Томић је информисао присутне чланове ИО о актуелним дешавањима у ЕПС - у, ЕПС дистрибуцији и у Синдикату радника ЕПС-а. Успели смо да сачувамо масу за зараде од прошле године, маса нам није умањена за проценат за наше запослене који су отишли у превремену пензију. Од јануарске зараде имаћемо око 8% већу зараду, у односу на фебруар месец предходне године.

Image

Постављају нам низ питања....

Шта желимо да постигнемо?

Усаглашавање ставова са послодавцем, смањење репутационог ризика ЕПС-а, мотивисаност запослених и позитивно радно окружење. Синдикат као одговоран партнер ЕПС-а.

Колико времена и залагања нам је потребно?

Најбоље време да се посади дрво било је пре 20 година. Ништа није толико тешко ако га разложимо на мале послове. Оно што не може појединац, може тим!

Можемо ли то да урадимо?

Ако верујемо да све потиче из смелости да се започне. Ако не одустајемо ни онда када се чини да је безнадежно. Ако кризе схватимо као велики изазов и прилику за доказивање.

Спортски сусрети СО Електросрбија 2019.

У петак, 10. маја, у Крушевцу су одржани Спорстки сусрети СО ЕПС ОДС Електросрбија Краљево за 2019. годину. На сусретима је учествовало 565 запослених.
Image

Синдикална Организација "Електросрбија" основана је и уписана у Регистар Синдиката 15.05.1991. Усвајањем статута на оснивачкој Скупштини 29.01.1992.г створен је Синдикат радника Електропривреде Србије у чему је и наша синдикална организација активно учествовала.

Данас, Синдикалну организацију ЕПС ОДС  "Електросрбија " - Краљево образују чланови Синдиката радника "Електропривреде Србије",  запослени на територији Републике Србије – запад у електропривредним делатностима  ЈП ЕПС Технички центар Краљево и ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд и у другим издвојеним или новооснованим предузећима пратећих делатности. Синдикална Организација ЕПС ОДС Електросрбија Краљево има за циљ остваривање и заштиту својих економских, социјалних и других права, са циљем да слободно и демократски изразе, усагласе и остваре непосредне, дугорочне и текуће интересе и потребе својих  чланова.