Закони

PDF  Закон о раду (ПДФ-705 кБ) 

PDF  Закон о Штрајку (ПДФ-131кБ)

PDF  Закон о безбедности и здрављу на раду (ПДФ-282кБ)

PDF  Закон о пензијском и инвалидском осигурању (ПДФ-373кБ)

PDF  Закон о енергетици (ПДФ-685кБ)

PDF  Закон о мирном решавању радних спорова (ПДФ-158ккБ)

PDF  Закон о електронским комуникацијама (ПДФ-384кБ)

PDF  Закон о финансијској подршци породици са децом (ПДФ-301кБ)

PDF  Закон о забрани пушења (ПДФ-123кБ)

 PDF  Закон о евиденцијама у области рада (ПДФ-186кБ)