ГО СО Електросрбија Краљево - Гуча 10.08.2018.

gucha 18У Гучи је, у петак, 10.08.2018.године, са почетком у 11.00 сати,  одржан састанак ИО СО ОДС Електросрбија Краљево.  Састанку је присуствовало 33 члана одбора СО ЕЛС КВ, 9 чланова из ЕД Чачак као и гости, 4 члана одбора СО ЕД Кикинда

Након верификације мандата новим члановима одбора из Електромонтаже КВ и ЕД Ужице (Бајна Башта), Председник СО ЕПС ОДС ЕЛС КВ, колега Бранко Томић информисао је присутне   актуелностима у ЕПС, Синдикату радника ЕПС и Електросрбије КВ.

У току је реализација набавке заштитна опреме за раднике ОДС а ускоро креће и испорука за раднике ТЦ ЕПС.

По већ утврђеном плану, врши се и испорука теренских и путничких возила у ТЦ ЕПС, како би се стање у  возном парку поправило.

Све активности везане за израду систематизације, мапирања радних места су заустављене, сада је време годишњих одмора.

Предлог Синдиката радника Електропривреде Србије је да се из Закона о забрани запошљавања у Јавним предузећима изузме  ЈП ЕПС, јер је стимулативним одласком радника у превремену пензију угрожен процес рада у ЈП ЕПС. Влада РС ће размотрити предлог, одгвовор се очекује до краја године.

Синдикална организација ЕПС ОДС ЕЛС КВ, у циљу превенције радне инвалидности запослених на радним местима са посебним условима рада и свим осталим радницима, члановима синдиката СО ЕПС ОДС ЕЛС КВ,  организује и ове године рекреацију и рехабилитацију у бањама, планинама и на мору, по већ раније утврђеном плану и програму, а ускладу са ПКУ за раднике ЕПС