ГО СО Електросрбија Краљево - Гуча 10.08.2018.

gucha 18У Гучи је, у петак, 10.08.2018.године, са почетком у 11.00 сати,  одржан састанак ИО СО ОДС Електросрбија Краљево.  Састанку је присуствовало 33 члана одбора СО ЕЛС КВ, 9 чланова из ЕД Чачак као и гости, 4 члана одбора СО ЕД Кикинда

Након верификације мандата новим члановима одбора из Електромонтаже КВ и ЕД Ужице (Бајна Башта), Председник СО ЕПС ОДС ЕЛС КВ, колега Бранко Томић информисао је присутне   актуелностима у ЕПС, Синдикату радника ЕПС и Електросрбије КВ.

У току је реализација набавке заштитна опреме за раднике ОДС а ускоро креће и испорука за раднике ТЦ ЕПС.

По већ утврђеном плану, врши се и испорука теренских и путничких возила у ТЦ ЕПС, како би се стање у  возном парку поправило.

Све активности везане за израду систематизације, мапирања радних места су заустављене, сада је време годишњих одмора.

Предлог Синдиката радника Електропривреде Србије је да се из Закона о забрани запошљавања у Јавним предузећима изузме  ЈП ЕПС, јер је стимулативним одласком радника у превремену пензију угрожен процес рада у ЈП ЕПС. Влада РС ће размотрити предлог, одгвовор се очекује до краја године.

Синдикална организација ЕПС ОДС ЕЛС КВ, у циљу превенције радне инвалидности запослених на радним местима са посебним условима рада и свим осталим радницима, члановима синдиката СО ЕПС ОДС ЕЛС КВ,  организује и ове године рекреацију и рехабилитацију у бањама, планинама и на мору, по већ раније утврђеном плану и програму, а ускладу са ПКУ за раднике ЕПС

Јединствени избори Синдиката радника ЕПС-а

i17 2

Обавештење о одржавању избора у Синдикату радника ЕПС-а.

Датум одржавања Јединствених избора Синдиката радника ЕПС је 13. и 14. децембар 2017. Гласачка места у свим деловима биће отворена већ од 6,00 сати, ујутру. Позивамо Вас да својим гласом дате подршку Јединственој листи Милан Ђорђевић – Бранко Томић како би наставили рад на вишегодишњем напору и раду Синдиката за стицање што бољег социјалног статуса радника ЕПС-а у друштву и оставривању свих права запослених у ЈП ЕПС који су прописани Јединственим колективним уговором ЕПС-а.

О актуелностима у СР ЕПС, ЕПС и СО ЕПС ОДС ЕЛС КВ, присутне је информисао Председник Бранко Томић:

- У сусрет изради новог ПКУ за раднике ЕПС, треба напоменути да је пред Већем Уставног суда Србије одбијена жалба Синдиката СЛОГА, којом се захтева провера уставности и законитости појединих одредница ПКУ за ЕПС. Овом Одлуком Уставног суда на најбољи начин је започео преговарачки циклус са Послодавцем. Досадашњи КУ, по мишљењу стручњака из те области, био један од водећих у заштити права запослених у Србији и окружењу. Побољшање услова рада, стандарда и положаја у друштву, радника ЕПС, биће и у будуће примарни задатак СР ЕПС.

- Изборне активности у СР ЕПС улазе у завршну фазу. Преостало је да се припреми и подели изборни материјал по свим деловима. Изборне комисије ће од понедељка да преузимају сву потребну документацију и да припреме гласачка места по организационим целинама . У ДП ЕЛС је укупно евидентирано 2980 гласача.
- У складу са Правилима за избор чланова одбора СО ЕПС ОДС ЕЛС КВ, присутнима је наложено да морају пажљиво прегледати и преконтролисати подељене бирачке спискови по деловима и погонима, како би се још једном утврдиле и отклониле евентуалне грешке.
Изборни дани су среда и четвртак, 13.12. и 14.12. 2017.
Гласачка места се отварају у 06.00 сати.
За раднике који су ангажовани у изборним комисијама у свим деловима, за време трајања избора потребно је обезбедити решења за изборне дане.

АКТИВНОСТИ ДДДК
- Друштво добровољних давалаца крви, које делује у саставу Синдикалне организације ЕПС ОДС ЕЛС КВ, било је веома активно у 2017. години. Последња акција по плану активности за 2017. годину, заказана је за четвртак, 14.12. у посторијама ЕД Краљево.
- У 2017.години, спроведено је 13 званичних акција у оквиру огранака и погона ДП ЕЛС, преко 1000 активних чланова који су се одазивали позивима и акцијама које су организовали Републичка служба за трансфузију крви Србије, Трансфузиолошка Служба ВМА, Службе за трансфузију Клиничког центра Ниш и Београд....

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

- Комисија за спорт СО ЕПС ОДС ЕЛС КВ заказала је Први меморијални турнир, у част и сећање на недавно преминулог члана Такмичарске комисије КООР ЕД Србије и дугогодишњег спртисте, радника ЕД Краљево, Радосављевић Драгана, Шекија, који ће бити одржан у Краљеву у Новој хали, 16.12.2017. у 11.00 сати. Учествује 4 најбоље фудбалске екипе из ДП ЕЛС КВ.