Правни акти

PDF   Посебан Колективни уговор за Електропривреду Србије 07.02.2018.

PDF Посебан Колективни уговор за Електропривреду Србије 2015

PDF  Статут Синдиката радника ЕПС-а

PDF  Правилник о раду Синдикалне Организације ЕПС ОДС Електросрбија 

PDF  Изборна правила 

PDF Правилник о раду Фонда Солидарности

PDF Споразум о коришћењу одмаралишта СО ЕЛС

PDF АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ОДС - 46mb