О нама

Синдикална организација „Електросрбија“ Краљево је због брже и тачније информисаности свих запослених, одлучила да постави овај сајт. На овај начин ће се остварити квалитетна комуникација и размена информација са запосленима и пословним партнерима заинтерсованим за сарадњу са Синдикалном организацијом "Електросрбија" Краљево.

Поштовани,

Да ли знаш?

 • Да члан Синдикалне организације постајеш када потпишеш приступницу која се чува у архиви Синдикалне организације „Електросрбија“ Краљево. На основу сваке потписане приступнице се доказује репрезентативнист, бројност и снага синдиката;
 • Да је Синдикална оргнизација једина која ће стварно бринути о Твојим проблемима везаним за остваривање права из Закона о раду и Колективног уговора;
 • Да су успешнији преговори са послодавцем и владом, и да се лакше остварују права из наведених аката ако запослене представља један сложнији и снажнији репрезентативни синдикат;
 • Да престанком чланства у Сундикалној организацији „Електросрбија“ Краљево престаје чланство у Синдикату радника ЕПС-а и међународној организацији синдиката ИЦЕМ.

За шта се залажемо?

 • За синдикат: моћан, активан, борбен, самосталан, професионалан, мудар, одлучан и синдикално образован;
 • За синдикат снажан: организационо, кадровски и финансијски;
 • За зараду која обезбеђује пристојан живот за Тебе и породицу;
 • За радна права, заштиту радника и њихових представника у синдикату;
 • За хумане услове рада;
 • За материјалну, социјалну и радну сигурност;
 • За поштовање рада, стручности, знања, стваралаштва и одговарајућу зараду;

Шта нећемо?

 • Страначки синдикат;
 • Вештачки створене поделе интересе радника;
 • Економску ефикасност засновану на ниској цени рада и отпуштању радника;
 • Економску ефикасност предузећа на бази третмана радника искључиво као трошка;
 • Ограничавање синдиката и његових активности када су интереси радника у питању.

Како то остварити?

 • Преко синдиката који је интересна, јединствена, снажна и на добровољној основи заснована организација радника;
 • Преко организације синдиката независне од владе, политичких партија и послодаваца;
 • Преко активних представника изабраних слободном вољом чланова синдиката;
 • Преко колективног уговора којим се обезбеђују општи интереси радника;
 • Преко свих облика синдикалних активности: постављањем захтева, путем преговора на свим нивоима, давањем упозорења, организовањем различитих облика притисака и штрајка.

110000 волти!