Наша Мисија, Визија и Циљеви

Наша је институционална мисија заштита радника путем квалитетних и дугорочних колективних уговора, избором квалитетних представника, који деле исте вредности и имају заједничке циљеве као и стварањем и иницирањем образовних програма који радницима осигуравају повећање знања, компетенција и вештина.

Стварање једног снажног јединственог синдиката у Електропривреди Србија који ће омогућити својим члановима и свим радницима висок ниво заштите њихових права, нове перспективе у остваривању професионалних циљева и напредовање сваком погледу.

Циљеви

Циљеви одређују тежње у поступцима задовољења мисије, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја Синдиката. Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми.  Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности Синдиката и средство контроле ефикасности рада.

Упознајте наш тим

Синдикална организација ЕПС ОДС Електросрбија делује као јединствена интересна организација запослених.

Ради непосреднијег и ширег укључивања чланства у активности Синдикалне организације, у њеном оквиру, формиране су јединствене синдикалне организације делова. На челу Синдикалне организације налазе се

Image

Бранко Томић, председник

Image

Предраг Секулић, заменик

Image

Горан Радовановић, заменик

Чланови Одбора - представници Синдикалних делова чланица

Аранђеловац - Александар Миливојевић
Ваљево - Дарко Радовић и Божидар Новаковић
Врњачка Бања - Драган Перковић
Јагодина - Дејан Бранковић, Александар Рашић
Краљево - Милан Илић, Жељко Андрић
Крушевац - Владимир Рилак
Лазаревац - Драган Јанковић
Лозница - Драган Ђокић, Милан Лукић
Нови Пазар - Рамиз Ахметовић
Параћин - Драган Јовановић
Рашка - Драган Илић
Сјеница - Елмаз Скалоњић
Топола - Драган Радојковић
Трстеник - Миодраг Спасојевић
Ћуприја - Дејан Лукић
Чачак - Мирко Симеуновић
Горњи Милановац - Драгослав Вулићевић
Шабац - Дејан Дамјановић, Драган Степановић
Електромонтажа КВ - Владица Марковић
Управа ЕЛС КВ - Миливоје Марковић
Ужице - РАдомир Павловић, Будиша Милекић
Одмаалишта - Милош Уграновић
Технички секретар - Јелена Радосављевић
Технички секретар - Слађана Јаковљевић