Актуелна дешавања у Синдикату радника ЕПС-а

Актуелна дешавања у Синдикату радника ЕПС-а

Председник СО ЕПС ОДС Електросрбије Бранко Томић је информисао присутне чланове ИО о актуелним дешавањима у ЕПС - у, ЕПС дистрибуцији и у Синдикату радника ЕПС-а. 

Успели смо да сачувамо масу за зараде од прошле године, маса нам није умањена за проценат, за наше запослене који су отишли у превремену пензију. Од јануарске зараде имаћемо око 8% већу зараду, у односу на фебруар месец предходне године.  

Председник СО ЕПС ОДС Електросрбија Бранко Томић је информисао присутне чланове ИО о актуелним дешавањима у ЕПС - у, ЕПС дистрибуцији и у Синдикату радника ЕПС-а. Успели смо да сачувамо масу за зараде од прошле године, маса нам није умањена за проценат за наше запослене који су отишли у превремену пензију. Од јануарске зараде имаћемо око 8% већу зараду, у односу на фебруар месец предходне године.

Наш захтев је да  хитно уђемо у процедуру враћања статуса привредних друштава, Надозорни одбор је дао позитивно мишљење. Таква одлука би  отишла на изгласавање на Владу Републике Србије.Борићемо се само за један услов, да наши запослени буду у делу предузећа које је власник мреже.

Закон о забрани запошљавања продужен је до краја 2019. године, а ми још увек имамо обећање, да се Електропривреда изузме из тог закона. Наши запослени на ПП пословима су добили анкету за изјашњавање, да ли желе да остану на ПП пословима или да пређу на Агенцију. Још увек немамо коначан одговор о изузетку из Закона за забрану запошљавања. Преласком на рад  преко Агенције, радници имају већа права, мало веће плате у односу на раднике на ПП пословима. Агенција од које ЕПС преузима запослене, преузела  је из нашег ПКУ доста ставки и самим тим радници имају боље услове, годишњи одмор, а могли би да остваре право и буду чланови нашег Синдиката.  Понављам да запослени који нису прихватили прелазак на Агенцију, немају разлога за страх, одређена свота новца је планирана за ПП послове.

Критеријуми о начину расподеле и коришћења финансијских средстава намењених за превенцију радне инвалидности, рехабилитације и рекреације запослених су донети. Новине су то да запослени учествује у трошковима рекреације са 40% укупног износа, обуставом од зараде у 12 до 16 полумесечних рата, а остатак до пуног износа иде на терет Синдиката. У случају спречености да користи рекреацију, запослени је дужан да благовремено, у року од најмање 7  дана пре термина за одлазак, ПИСМЕНО обавести надлежну синдикалну организацију односно друго овлашћено лице. У случају да запослени из неоправданих разлога и без обавештења Синдиката напусти објекат пре времена у односу на период на који је упућен сноси трошкове рекреације у целокупном износу и губи право коришћења рекреације у наредних пет година.  Остали ритеријуми су остали непромењени.

 

Технички центар је потписао записник за бенифицирани радни стаж.Кроз исти нису у обзи узета четири радна места, ради се о браварима и возачима. Бенифицирани радни стаж бравари су имали у ЕДБ-у, а возачи у ЕДБ-у и Електровојводини, то се односи на возаче камиона преко 7 тона носивости.

 

 

 

 

 

 

 


Штампа   Ел. пошта