Други састанак Одбора за безбедност и здравље на раду

radnikДана 27.11. у Шабцу одржан је други састанак Одбора за безбедност и здравље на раду. Чланове Одбора поздравио је директор Огранка Шабац и пружио пуну подршку раду Одбора и изнео став послодавца да се безбедност и здравље на раду доведе на завидан ниво са крајњим циљем да се број повреда сведе на НУЛУ.

PDF  Прочитајте белешку са овог састанка

Одбор за безбедност и здравље на раду

bezbednostДана 21.06.2013. године, у Краљеву, одржан је Одбор за безбедност и здравље на раду ПД „Електросрбија" Краљево коме је присуствовао и заменик директора Друштва Милан Вучковић. Одбор је одржан у измењеном саставу јер су од стране синдиката коптирани нови чланови (представници запослених) из огранака Ваљево, Крушевац и Лазаревац. После верификације нових чланова Одбора на значај безбедности и здравља на раду у ПД указао је заменик директора друштва и истакао да од овог Одбора очекује иницијативе и предлоге за побољшање стања у овој области.

Безбедност и здравље на раду

pet zlatnih miniБезбедност на раду и здравље запослених је приоритет у управљању људским ресурсима. Свесни да радимо тешке послове, актима о процени ризика дефинисали смо ризике сваког радног места да би спречили повређивања која су се раније дешавала и предупредили нека нова. Наш циљ је да у томе будемо најбољи.
Ради остваривања безбедности и здравља на раду утврђујемо и спроводимо превентивне активности. Оне се односе на примену савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих и других мера и средстава за отклањање ризика од повреда запослених. У свим привредним друштвима спроводимо превентивне и периодичне прегледе и испитивање опреме за рад и услова радне средине. Сталну бригу посвећујемо и опреми за личну заштиту на раду.У свим организационим деловима подједнако редовно организујемо периодичне систематске и контролне спрецијалистичке здравствене прегледе. Пратимо здравље запослених и подстичемо њихову рехабилитацију и рекреацију.